Буд гараг тусгай дуранд

UB Info

Амьдарч буй гараг чинь сүүлт од мэт сүүлтэй байвал ямар вэ? Тус зурагт Буд гараг тусгай дурангаар харагдаж байна. Сүүл ургасны учир бол тэр нартайгаа дэндүү ойрхон тойрог замтайгаас аж.

Эх сурвалж: Dr. Sebastian Voltmer, spaceweatherarchive.com

САНАЛ БОЛГОХ