Улсын дээд шүүхийн шүүгч П.Соёл-Эрдэнэд холбогдох сахилгын хэргийг өнөөдөр хэлэлцэнэ

UB Info

Улсын дээд шүүхийн шүүгч П.Соёл-Эрдэнэ нэр бүхий барилгын компаниас гаргасан хуулийн зүйл заалтыг тайлбарлуулах хүсэлтэд хариу өгөхдөө дээд шүүхийн захиргааны танхимын нийт шүүгчдийн хурлаар гаргасан санал дээр дур мэдэн агуулга нэмж бусдад давуу байдал бий болгосон эсэх талаар гаргасан гомдлыг шүүхийн сахилгын хороо өнөөдөр хэлэлцэнэ. Сахилгын хорооны хуралдаанаас гарсан шийдвэрийг эргэн мэдээллэх болно.

САНАЛ БОЛГОХ