С.Мөнхбат: Зочид буудлууд бизнес ангиллын, хурал зөвлөгөөнд ирж буй жуулчдыг татахаар ажиллана

Ярилцлага