Тансаг зах зээл: "Instagram"-ийг ашиглагч компаниуд, Үнэт эдлэлийн түүхий эд, "Tiffany" болон "Jimmy Choo"-ийн санхүүгийн үзүүлэлт

Тансаг