Харухико Курода: Сүүлийн жилүүдэд Японы банкуудын ашиг түүхэн дээд хэмжээнд хүрсэн

Ярилцлага