"Total", "Vitol", "Gunvor" компаниуд "Chevron"-ийн Өмнөд Африк дахь нэгжийг сонирхож байна

Мөнгө ба бизнес