Топ хэлцлүүд: "iPhone"-д ашигладаг чипийг үйлдвэрлэгч 5.9 тэрбум ам.доллараар клауд үйлчилгээний компани авлаа

Мөнгө ба бизнес