Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Мьянмарт хийсэн айлчлалынхаа үеэр тавьсан илтгэл

Ярилцлага
САНАЛ БОЛГОХ