Ж.Дэлгэрсайхан: 1072 хувьцааг мөнгөжүүлэх нь буруу шийдвэр

Судлаачийн үг