Ипотекийн зээлийн тайлан

Мэдээ


Есөн сарын байдлаар ипотекийн зээлийн 99.5 хувь нь төгрөгөөр олгогдсон байна.


САНАЛ БОЛГОХ