Гадаад валютын албан нөөц 5-р сард өмнөх сараас 6.6 хувиар буурч, 1.44 тэрбум ам.доллар болжээ