Түүхий эдээс мөнгөний ханш сүүлийн хоёр жилийн дээд түвшинд хүрлээ