Б.Биньеэ: Малын тоо толгой өсч, бэлчээрийн даац багадаж байгаа ч зохицуулалтаа шийдэх боломж байсаар байгаа