Тодорхойгүй байдал үүсээд байгаагаас алтны ханш сүүлийн 2 жилийн дээд цэгээсээ ахин өслөө