"Galaxy S7"-ийн эрэлт өндөр байснаар "Samsung Electronics"-ийн ашиг таамгаас өндөр гарлаа