Үүрэн утасны компаниуд оны эхний хагаст 239 тэрбум төгрөгийн орлоготой ажиллажээ