"Facebook Messenger"-ийг сар бүр нэг тэрбум хүн идэвхтэй ашигладаг