"Sony" өнгөрсөн улиралд 3.5 сая ширхэг "PS4" борлуулснаар видео тоглоомын нэгжийн ашиг хоёр дахин өсөв