Су Нюунт-у: Элэгний өвчлөлийн эсрэг эмийн зарим зардлыг даатгалын сангаас гаргах талаар ярилцаж байгаа