Шинэ төрлийн оффис: Coworking space
<p style="text-align: justify; "><span style="line-height: 1.42857;">Сүүлийн 6 жилийн хугацаанд дотоодын оффисын барилгын нийлүүлэлт эрчимтэй өсч, оффисын түрээсийн зах зээл тэлсэн. Гэхдээ нийлүүлэлтийн илүүдэл бий болж, худалдан авах чадвараар баталгаажсан эрэлт буурч байгаагаас оффисын түрээс, борлуулалтын зах зээл харьцангуй сул байна. Энэ нөхцөл байдалд дэлхийн туршлагыг Монголд нэвтрүүлсэн нэгэн шинэ төрлийн оффисын бизнесийн тухай дараах сурвалжлагад анхаарлаа хандуулна уу.</span></p>