"Монгол гэр" бүтээгдэхүүн "International Arch of Europe"-ийн олон улсын чанарын алтан цомын эзэн болжээ