Ц.Түмэнцогт: Засгийн газраас баталгаажуулалт шаардахгүй төслүүдийг хөдөлгөх хэрэгтэй байна