Бодлогын хүүг 15 хувьд хүргэж өсгөсөн нь эдийн засагт ямар нөлөө үзүүлэх вэ