Ж.Дэлгэрсайхан: Бага зардлаар санхүүжилт татах боломж нь "стэнд бай" хөтөлбөр