Технологийн цаг: Марк Закербергийн шийдвэр, "Шинэ Jaguar", машиныг орлох дугуйн соёл