Африкийн орнуудад улс төрийн холбогдолтой жиргээнүүдийн тоо АНУ, Их Британийнхаас дөрөв дахин их байдаг