Э.Чимэддагва: Гурван улсын транзит тээврийг эрэлттэй үед зорчигчдод хүндрэл учруулахгүй үйлдэнэ