"Petro Matad" 10-р сард чичирхийллийн судалгаагаа хийж дуусгана