"Төрийн өмчит их дээд сургуулудын нэг кредитийн дундаж үнэ 60,000 төгрөг байна"