"Apple Watch"-даа хэрхэн апп суулгаж, шаардлагатай бол устгах вэ