В.Путин: "Rosneft"-ийн хувийг 2016 онд багтаан худалдах сонирхолтой байна