Монгол Японы ЭЗТХ хэрэгжиж эхлээд гурван сарын хугацаа өнгөрлөө