Д.Энхболд: Хөрөнгө оруулалт хамгийн ихээр татах салбар уул уурхайн араас эрчим хүчний салбар байна