Хамгийн үнэтэй Монгол шатар 45 сая төгрөгт хүрч байжээ