Түүхий газрын тосны үнэ 2 долоо хоногийн ёроолын цэгээсээ эргэн сэргэж байна