Хөөрөгний даалин хийцээсээ хамаарч 25 хүртэлх сая төгрөгийн үнэд хүрч байна