Дэвид Пол: Эрдэнэт-Овоотын төмөр замын барилгын ажилд 1.2 тэрбум ам.доллар зарцуулахаар ТЭЗҮ-д тусгасан