Харри Поттерийн байшинг 620 мянган ам.доллараар худалдана