Ин Лоон: Монгол Улстай эрчим хүч, үйлчилгээний салбарт хамтрах боломж их байна