АНУ батлан хамгаалахын сүр хүчээ “Valiant Shield” цэргийн сургуулилтаар харуулна