Башар Аль Ассад: Сирийн зөрчлийн талаар АНУ ор үндэслэлгүй мэдэгдэл хийсэн