Жэй Лиотта: Мөнгөний урсгалыг Монгол руу чиглүүлэхэд анхаарч байна