Филлип Ву: Компаниудад мэдээллийн аюулгүй байдлын нэгдсэн систем санал болгоно