Стив Рөүз: Монгол руу чиглэх хөрөнгө оруулалтаа нэмэгдүүлж байна