Африкт амрангаа зэрлэг ан амьтадтай "найзлах" ховорхон боломж