Ч.Хүрэлбаатар, Д.Ончинсүрэн, Ц.Түмэнцогт | #BTVM Гол сэдэв - 2