Жэк Лью: АНУ дэлхийн баруун бүсэд харилцаагаа улам бэхжүүлэх хүсэлтэй байна