Д.Оюунбадам: Монгол Улсын хөрөнгө оруулалтын хамгаалалтын үзүүлэлт “сайн” байна