Ч.Хашчулуун, Ж.Үнэнбат, Д.Гэрэлмаа | #BTVM Гол сэдэв - 4