Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжин, худалдан авахыг уриаллаа